Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển cảm biến sinh học theo nguyên lý điện hóa không sử dụng chất đánh dấu ứng dụng trong y sinh
Authors: Nguyễn Thị Mỹ Thủy
Advisor: Huỳnh Đăng Chính
Trần Đại Lâm
Keywords: Bộ cảm biến sinh học; Nghiên cứu; Ứng dụng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu chế tạo cảm biến sinh học với điện kiện công nghệ hiện có trong nước. Khảo sát các kết quả của cảm biến đã chế tạo. So sánh với các kết quả đã được kiểm tra đối chứng tại khoa hóa sinh Bệnh viện Bạch Mai. Ứng dụng kết quả để xác định nhanh chỉ số cholesterol trong các chế phẩm sinh học
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Hóa học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/939
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

109

VIEWS & DOWNLOAD

1484

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254933.PDF.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 2,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254933-T.PDF.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 128,2 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.