Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh công tác R&D tại Trung tâm quốc tế nghiên cứu và phát triển công nghệ định vị sử dụng vệ tinh (NAVIS).
Authors: Nguyễn, Thị Hà Phương
Advisor: Trần, Thị Bích Ngọc
Keywords: Doanh nghiệp; Nghiên cứu; Sản xuất
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D). Phân tích các hoạt động R&D tại Trung tâm quốc tế nghiên cứu và phát triển công nghệ định vị sử dụng vệ tinh (NAVIS). Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh công tác R&D tại trung tâm.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9419
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297443.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297443-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 143,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.