Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp về quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc.
Authors: Bùi, Thị Loan
Advisor: Trần, Thị Bích Ngọc
Keywords: Bảo hiểm xã hội; Quản lý; Vĩnh Phúc
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Lý luận chung về bảo hiểm xã hội và quản lý thu bảo hiểm xã hội. Nêu thực trạng về quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015. Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã trong những năm tới.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9420
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297322.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 828,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297322-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 224,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.