Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Ngân
Advisor: Trần, Việt Hà
Keywords: Bảo hiểm xã hội; Quản lý thu bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày những cơ sở lý luận về BHXH và quản lý thu BHXH, phân tích thực trạng công tác thu BHXH tại BHXH tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2013 – 2015, trên cơ sở đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu BHXH tại BHXH tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9429
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310429.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310429-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 103,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.