Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và dự báo khách du lịch đến Hải Phòng năm 2006-2010
Authors: Nguyễn Thị Thu Thủy
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Du khách; Dự báo; 2006-1010
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của phân tích, dự báo khách du lịch. Phân tích tình hình khách du lịch các loại đến Hải Phòng từ trước đến năm 2005. Dự báo khách du lịch đến Hải Phòng từ nă 2006-2010 và một số kiến nghị.
Description: Luận văn chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9471
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

23

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129506.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.