Thông tin tài liệu


Title: Định giá truyền tải điện trên thị trường điện cạnh tranh
Authors: Nguyễn Hồng Thắng
Advisor: Phạm Cảnh Huy
Keywords: Điện; Định giá; Truyền tải
Issue Date: 2005
Abstract: Trình bày tổng quan về thị trường điện thế giới và ngành điện Việt Nam. Thực trạng ngành điện Việt Nam và việc định giá truyền tải trên thị trường điện cạnh tranh. Đề xuất mô hình phát triển
Description: Luận văn chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9481
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129513.pdf
      Restricted Access
    • Size : 882,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.