Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và dự báo nhu cầu thiết bị điện lạnh của Hải Phòng từ năm 2006 đến năm 2010
Authors: Nguyễn Thị Tân
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Thiết bị điện
Issue Date: 2005
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của phân tích, dự báo nhu cầu thị trường. Phân tích và dự báo nhu cầu thiết bị điện lạnh của Hải Phòng năm 2006-2010
Description: Luận văn chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9482
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129562.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.