Thông tin tài liệu


Title: Dự báo nhu cầu dịch vụ bưu chính Việt Nam giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2015
Authors: Nguyễn Ngọc Khánh
Advisor: Ngô Trần Ánh
Keywords: Bưu chính
Issue Date: 2005
Abstract: Trình bày lý luận cơ bản về dự báo nhu cầu dịch vụ Bưu chính Việt Nam. Đánh giá thực trạng và dự báo nhu cầu dịch vụ Bưu chính Việt nam giai đoạn 2005-2015 và các giải pháp phát triển dịch vụ
Description: Luận văn chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9483
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129541.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.