Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược hiện đại hoá hoạt động đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe ô tô trên địa bàn TPHCM đến năm 2010
Authors: Lê Thanh Tùng
Advisor: Phan Thị Ngọc Thuận
Keywords: Giấy phép lái xe; Đào tạo
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cơ sở lý luận về chiến lược hiện đại hoá hoạt động đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô. Phân tích thực trạng và hình thành chiến lược hiện đại hoá hoạt động đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010
Description: Luận văn chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9492
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129544.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.