Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá chất lượng đào tạo và xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Authors: Cao Xuân Bình
Advisor: Ngô Trần Ánh
Keywords: Chất lượng; Trường cao đẳng
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận, đánh giá chất lượng đào tạo và một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
Description: Luận văn chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9495
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129547.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.