Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng vịêc lập chương trình sản xuất động dựa vào mô hình mạng Petri
Authors: Nguyễn Việt Hùng
Advisor: Nguyễn Đắc Lộc
Keywords: Hệ thống CIM; Mạng Petri
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bầy tổng quan các vấn đề về hệ thống sản xuất, hệ thống mi ni CTN. Mở rộng hệ thống theo hướng lập chương trình sản xuất nhờ vào mô hình mạng Petri và ứng dụng
Description: Luận văn chuyên ngành Cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9512
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129532.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.