Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Nam Định
Authors: Phạm Thành Nam
Advisor: Nguyễn Bình Giang
Keywords: Bảo hiểm xã hội; Ngoài quốc doanh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Hệ thống hóa những lý luận khoa học về bảo hiểm xã hội, khu vực, mục tiêu và nội dung công tác thu BHXH. Đánh giá thực trạng công tác thu BHXH khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Nam Định giai đoạn 2012 - 2016. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác BHXH khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Nam Định
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9517
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311104.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311104-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 250,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.