Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch cho tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
Authors: Lưu Thị Bảo Ngọc
Advisor: Phạm Cảnh Huy
Keywords: Du lịch; Thu hút đầu tư
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đầu tư và nguồn vốn đầu tư để phát triển du lịch. Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010- 2016. Những giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9544
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311105.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311105-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 373,77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.