Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội.
Authors: Đoàn Thị Phương Thúy
Advisor: Vũ Thị Minh Hiền
Keywords: Chất lượng; Trường cao đẳng; Dịch vụ; Công nghệ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu thực trạng tình hình dịch vụ thư viện của Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội trong giai đoạn 2014 -2016. Đưa ra các ưu nhược điểm về tình hình chất lượng dịch vụ thư viện của Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội và các nguyên nhân của hạn chế. Đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội. Các giải pháp gồm: Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp tài liệu; Nâng cao chất lượng dịch vụ tra cứu thông tin; Đa dạng hóa các dịch vụ thư viện; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thư viện.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9596
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311311.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311311-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 235,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.