Thông tin tài liệu


Title: Tăng cường quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
Authors: Vũ Thị Thu Linh
Advisor: Nguyễn Đắc Hưng
Keywords: Ngân sách xã; Quản lý
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về quản lý ngân sách xã. Đánh giá thực trạng quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang những năm qua. Đề xuất định hướng và các giải pháp nhằm tăng cường quản lý ngân sách xã có hiệu quả trên địa bàn huyện Lạng Giang trong thời gian tới
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9683
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311200.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 787,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311200-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 269,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.