Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý sổ BHXH trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Authors: Nguyễn Duy Kiệt
Advisor: Vũ Quang
Keywords: Bảo hiểm xã hội; Quản lý
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về công tác quản lý sổ Bảo hiểm xã hội nói chung. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong công tác quản lý sổ BHXH tại BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đề xuất một số giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện công tác quản lý sổ BHXH tại BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, cũng như bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý sổ BHXH các tỉnh khác có điều kiện tương đồng.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9731
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311026.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311026-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 223,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.