Thông tin tài liệu


Title: Tổng hợp chất mang và chất nền cho xúc tác 3 chức năng xử lý khí thải động cơ
Authors: Đặng Lý Nhân
Advisor: Lê Minh Thắng
Keywords: Khí thải; Động cơ
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan lý thuyết: vấn đề ô nhiễm môi trường, phương pháp xử lý ô nhiễm khí thải, giới thiệu chất mang Al2O3, giới thiệu chất nền Cordierite, các vấn đề của đề tài. Quá trình thực nghiệm: tổng hợp Cordierite, quy trình đưa chất mang lên chất nền Cordierite, các phương pháp hóa lý nghiên cứu đặc trưng. Kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ hữu cơ hóa dầu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/974
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

134

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253622.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253622-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 120,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.