Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt trên xúc tác siêu axit rắn, ứng dụng để tẩy cặn dầu mỡ
Authors: Nguyễn Thị Vân Anh
Advisor: Đinh Thị Ngọ
Keywords: Chất tẩy rửa; Xúc tác siêu axit rắn
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về chất tẩy rửa và cơ chế tẩy rửa, vải sợi và các nguồn nhiễm bẩn, lựa chọn dầu thực vật thích hợp để tổng hợp chất hoạt động bề mặt, xúc tác siêu axit rắn. Thực nghiệm hydrat hóa dầu thông với xúc tác siêu axit rắn SO42-/ZeO2, pha chế chất tẩy rửa, đánh giá hoạt tính của chất tẩy rửa, xác định một số thông số hóa lý của chất hoạt động bề mặt. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp chất hoạt động bề mặt dạng hydrat hóa, phối trộn chế tạo chất tẩy rửa, xây dựng phương pháp xác định hoạt tính của chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa, thiết lập cơ chế tẩy rửa.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ hữu cơ-hóa dầu và khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/978
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

198

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253700.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253700-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 171,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.