Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp tăng cường kiểm soát thu tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Authors: Đỗ Xuân Hiệp
Advisor: Nguyễn Văn Nghiến
Keywords: Kiểm soát thu; Bảo hiểm xã hội; Bà Rịa - Vũng Tàu
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát thu BHXH tại đơn vị hoạt động công. phân tích, đánh giá thực trạng về kiểm soát thu BHXH tại BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chỉ ra những kết quả đạt được và những vấn đề đang đặt ra hiện nay trong quản lý kiểm soát thu BHXH ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thu BHXH tại BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9806
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310622.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310622-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 122,32 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.