Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị máy móc thiết bị tại Xí nghiệp Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Hồng Lam.
Authors: Văn Sỹ Hùng
Advisor: Nguyễn Ngọc Điện
Keywords: Đánh giá thực trạng; Giải pháp hoàn thiện; Quản trị máy móc thiết bị; Xí nghiệp Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Hồng Lam
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm đánh giá thực trạng về công tác quản trị máy móc thiết bị tại Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hồng Lam, qua đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện, thúc đẩy phát triển công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị tại xí nghiệp đạt hiệu quả hơn.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9817
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

100

VIEWS & DOWNLOAD

59

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311248.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,8 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311248-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 296,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.