Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng xúc tác mao quản nano trên cơ sở AlPO - 34
Authors: Hoàng Anh Việt Dũng
Advisor: Nguyễn Khánh Diệu Hồng
Keywords: Vật liệu rây phân tử; Phương pháp điều chế xúc tác
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vật liệu rây phân tử, vật liệu Aluminophophat, tổng quan về AlPO-34. Phương pháp điều chế xúc tác, phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác. Kết quả xác định đặc trưng cấu trúc bằng XRD, khảo sát các điều kiện để tổng hợp AlPO-34, nghiên cứu ảnh hưởng của pH gel.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ hữu cơ hóa dầu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/983
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

22

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253710.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253710-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 157,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.