Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang
Authors: Nguyễn Thị Huyền Trang
Advisor: Vũ Quang
Keywords: Tuyển dụng nhân sự; Trường cao đẳng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày những vấn đề cơ bản về tuyển dụng nhân sự trong tổ chức là trường Cao đẳng nghề. Tác giả đã đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp qua số liệu tuyển dụng thu được trong 5 năm. Đưa ra các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9857
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311056.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311056-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 195,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.