Thông tin tài liệu


Title: Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang
Authors: Nguyễn Thị Thu Huyền
Advisor: Nguyễn Bá Ngọc
Keywords: Tuyển dụng nhân sự; Trường cao đẳng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về tuyển dụng nhân sự. Phân tích hiện trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9861
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311059.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 984,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311059-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 119,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.