Thông tin tài liệu


Title: Tao đông lưc lao đông cho nhân viên ban hang tai ngân hang A Châu - ACB
Authors: Nguyễn, Hồng Trang
Advisor: Nguyễn, Thị Lệ Thúy
Keywords: Động lực lao động
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Xây dưng cơ sơ lý luận về tạo đông lưc cho người lao đông trong doanh nghiêp. Phân tích thưc trạng các công cụ tạo đông lưc lao đông cho nhân viên bán hàng tại ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giai đoạn 2013-2016. Giải pháp hoàn thiên tạo đông lưc cho người lao đông ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đến năm 2020.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9904
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

64

VIEWS & DOWNLOAD

44

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311409.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung toàn văn
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311409-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt luận văn
  • Size : 196,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.