Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến
Advisor: Phạm, Thị Thanh Hồng
Keywords: Kiểm toán nội bộ; Bảo hiểm xã hội
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu thực trạng tình hình kiểm toán nội bộ của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2014 -2016. Đưa ra các ưu nhược điểm về tình hình kiểm toán nội bộ, quy trình kiểm toán nội bộ của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các nguyên nhân của hạn chế. Đưa ra các đề xuất hoàn thiện quy trình kiểm toán nội bộ cho Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9936
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311460.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung toàn văn
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311460-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt luận văn
  • Size : 183,23 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.