Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT các doanh nghiệp ngoài quốc doanh kê khai và nộp thuế tại Cục Thuế TP Hà Nội
Authors: Vũ Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Keywords: Thuế GTGT; Doanh nghiệp ngoài quốc doanh; Cục thuế TP Hà Nội; Giải pháp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Đề tài phân tích thực trạng quản lý thu thuế GTGT đối với DNNQD phòng kiểm tra thuế số 4 Cục thuế TP Hà Nội trong giai đoạn 2014 - 2016 và giải pháp đề xuất đến 2020
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9996
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311211.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311211-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 218,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.