Request a document copy: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Ba Vì và đề xuất giải pháp quản lý, xử lý chất thải

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!