Request a document copy: Nghiên cứu khả năng tương thích sinh học của vật liệu composit trên cơ sở Chitosan/Hydroxy Apatit định hướng ứng dụng trong kỹ thuật tạo mô xương

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.313 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!