Request a document copy: Kết hợp mô hình mạch và mô hình trường nghiên cứu từ trường máy biến áp ba pha ba dây quấn trong đó có hai dây quấn nối tự ngẫu

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.313 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!