Request a document copy: Nghiên cứu xác định phân bố điện trường của đường dây siêu cao áp 500KV việt nam bằng phương pháp phần tử hữu hạn và các biện pháp giảm cường độ điện trường phía dưới đường dây

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!