Request a document copy: Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp dệt nhuộm và đề xuất xây dựng tiêu chuẩn môi trường nước thải cho ngành dệt nhuộm ở Việt Nam

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!