Request a document copy: Xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (BSC-KPI) cho các công ty điện lực: áp dụng cho phòng kinh doanh công ty điện lực Gia Lâm

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!