Request a document copy: Nghiên cứu tuyển chọn các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt, chịu axit, sinh tổng hợp xenlulaza cao để nâng cao hiệu quả xử lý bã thải chế biến dứa thành phân bón hữu cơ

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!