Request a document copy: Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực cho trường cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2012 - 2017

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!