Request a document copy: Đánh giá hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước các sông nội tỉnh Cao Bằng đề xuất các giải pháp quản lý bền vững

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.313 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!