Request a document copy: Thiết lập thông số dòng truyền tải tín hiệu Transport Stream và ứng dụng ghép kênh Logic LCN cho các hệ thống MUX của mạng truyền hình số mặt đất

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!