Request a document copy: Nghiên cứu chiết tách các hợp chất phenolic từ loài Ngọc cẩu (Balanophora laxiflora Hemsl.), bán tổng hợp một số dẫn xuất caffeyl hydrazide mới và tác dụng sinh học của chúng

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.313 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!