Request a document copy: Nghiên cứu tối ưu môi trường thu sinh khối Tetragenococcus halophilus CH6-2 nhằm tạo chế phẩm khởi động và ứng dụng trong sản xuất nước mắm sử dụng protease

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.313 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!