Request a document copy: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt (V, S, t) đến độ mòn của dao phay trụ đứng bằng thép gió sản xuất tại Việt Nam khi gia công thép 45

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!