Request a document copy: Đánh giá đội ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn kiểm định quốc gia tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!