Request a document copy: Nghiên cứu và ứng dụng công cụ BIP trong phát triển và kiểm chứng phần mềm. Studying and Applying BIP Component-Framework in Software Construction and Verification. (Viết bằng tiếng Anh và bảo vệ bằng tiếng Việt).

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!