Request a document copy: Điều tra lượng chất thải và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường tại các cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc.

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.313 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!