Request a document copy: Đánh giá diễn biến chất lượng nước các sông chính trên Hà Nội thông qua các chỉ số chất lượng nước và đề xuất biện pháp quản lý bảo vệ.

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!