Request a document copy: Nghiên cứu xây dựng mô hình cấu trúc bệnh án điện tử đa phương tiện ứng dụng trong mô hình bệnh viện điện tử và PACS.

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!