Request a document copy: Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của vật liệu gốm từ tính trên cơ sở Perovskite Maanganite đa lớp thuộc chuỗi Ruddlesden - Popper

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.313 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!