Request a document copy: Phát triển chương trình đào tạo ngành điện công nghiệp theo tiếp cận CDIO tại Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!