Request a document copy: Phân tích và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hòa Bình.

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!