Request a document copy: Hoạch định chiến lược hiện đại hoá hoạt động đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe ô tô trên địa bàn TPHCM đến năm 2010

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!