Ts-Dệt may (25)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25

 • 338090.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Tiến Hiếu;  Advisor : Bùi Văn Huấn; Nguyễn Ngọc Thắng (2023)

 • Tổng quan về da thuộc và xử lý kháng khuẩn, kháng nấm vật liệu da; nano bạc, phương pháp tổng hợp nano bạc; các phương pháp và kỹ thuật đánh giá khả năng kháng khuẩn và kháng nấm của vật liệu da thuộc. Nêu đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp nano bạc sử dụng dịch chiết từ lá dâu tằm, lá trầu không; kết quả thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của hai loại nano bạc.

 • 130439.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Thanh Thảo;  Advisor : Trần Nhật Chương; Cao Hữu Trượng (2005)

 • Nghiên cứu một số đặc trưng cơ học của vải chống thấm sản xuất tại Việt nam như : đặc trưng cơ học kéo, giãn, xé, chống thấm, thoáng khí và các thông số vật lý của vải. Nghiên cứu biến dạng rão và rão ngược của vải tráng phủ chống thấm tại Việt nam

 • 105126.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Lệ;  Advisor : Ngô Chí Trung; Lê Hữu Chiến (2008)

 • Tổng quan về nhăn đường may. Thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị đánh giá độ nhăn và xác định các thông số hình học của đường may đơn 301. Xác định ảnh hưởng của các thông số vải dệt thoi nhẹ tới nhăn đường may 301. Thiết lập hệ thống dự báo độ nhăn đường may đơn 301 dựa trên các thông số cấu trúc và đặc trưng cơ học của vải dệt thoi nhẹ.

 • 105107.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thúy Ngọc;  Advisor : Phạm Hồng; Ngô Chí Trung (2008)

 • Tổng quan về vấn đề vệ sinh trang phục và sự trao đổi nhiệt, ẩm trong hệ thống cơ thể người- quần áo- môi trường, truyền nhiệt và truyền ẩm qua quần áo, ảnh hưởng của tính chất vật lý và cấu trúc quần áo đến sự truyền nhiệt, truyền ẩm qua quần áo, nêu các mô hình tỏa nhiệt đã được sử dụng để nghiên cứu và đánh giá đặc trưng truyền nhiệt của vải và quần áo. Nghiên cứu : Mô phỏ...

 • 277138.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Ngọc Quyên;  Advisor : Trần Bích Hoàn; Huỳnh Văn Trí (2015)

 • Tổng quan phương pháp đo, phương pháp đo gián tiếp kích thước cơ thể sử dụng kỹ thuật ảnh 2D, hệ thống cỡ số quần áo. Nêu các phương pháp nghiên cứu, kết quả thiết lập hệ thống đo gián tiếp sử dụng kỹ thuật ảnh 2D; đánh giá hệ thống đo gián tiếp sử dụng kỹ thuật ảnh 2D. Ứng dụng hệ thống đo gián tiếp 2D trong xây dựng hệ thống kích thước cơ thể nam sinh viên, đánh giá hệ thốn...