Thông tin tài liệu


Title: Tách dòng và biểu hiện gen chIL-6 trong tế bào vi khuẩn E.coli
Authors: Nguyễn Thy Ngọc
Advisor: Khuất Hữu Thanh
Keywords: Vi khuẩn; Tế bào
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về Interleukin-6, và tình hình nghiên cứu về gen chIL-6 ở Việt Nam và trên thế giới. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả tách dòng chIL-6, biểu hiện gen chIL-6 trong vi khuẩn E.coli. Các kết luận và kiến nghị.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14959
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

64

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254665.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254665-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 97,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.